Samsung nhảy vào Blockchain Bandwagon

Nhà sản xuất điện thoại thông minh và chất bán dẫn hàng đầu thế giới có thể sẽ sử dụng công nghệ đứng đằng sau các đồng tiền mã hóa …