Thẻ: Lot

Lot là gì?

Lot là gì?

Trong thị trường Forex người ta giao dịch với số lượng tiền rất lớn, và thường được sử dụng một ...

Xem nhiều gần đây