Thẻ: nước đầu tiên dùng bitcoin thay thế tiền giấy